Assosierte prosjekter

NCGC har invitert de nasjonale kreftgruppene og andre fagmiljøer til samarbeid om videre bruk av vår plattform.

Vi har nå samarbeid med grupper som fokuserer på lunge- og barnekreft, og diskusjoner med flere miljøer. Vi har også teknologisamarbeid med krteftpatologer som vil prøve ut metodene til klinisk bruk.

NCGC Intranett