Dialogen med samfunnet

Bioteknologirådet (tidligere -nemnda) deltar både i samfunnsdialogen, som er en viktig del av prosjektet, og i de etiske forskningsprosjektene. Kreftforeningen deltar med pasientperspektivet.

Sigrid Bratlie Thoresen (bildet) og kolleger vil bidra med samfunnsdialogen i prosjektet. Et første seminar ble holdt i Oslo i desember 2013. Se foredrag fra seminaret.

NCGC Intranett