Forskerne som gjør det mulig

- samarbeid på tvers Multi-disiplinary Collaborations

NCGC tar for seg mange kreftformer og forskningsgruppene presentert her har jobbet med forskning på kreftformen i mange år. NCGC focuses on multiple cancer types and the research groups involved have great competence and extensive cancer research experience.

Bjørn Tore GjertsenBjørn Tore Gjertsen

Professor Bjørn Tore Gjertsen leder utprøvingsenheten ved Haukeland universitetssykehus, der han også har en forskningsgruppe som spesialiserer seg på leukemi.Professor Bjørn Tore Gjertsen is the leader of the Clinical Trial Unit at Haukeland Univeristy Hospital, where he also runs a research group focused on leukaemia research.

<!--:no-->Bildetekst<!--:-->

Harald Holte og Erlend SmelandHarald Holte og Erlend Smeland

Lymfomgruppen på OUS - Radiumhospitalet ved Harald Holte er tverrfaglig, og har partnere både på klinikken og forskningsinstituttet. Postdoktorstipendiat Jillian Wise er ansatt på prosjektet.The Lymphoma group at OUS - The Norwegian Radium Hospital, led by Harald Holte, is multi-disciplinary, with clinicians and researchers working alongside each other. Postdoctoral fellow Jillian Wise is employed on the NCGC project.

Eivind HovigEivind Hovig

Professor Eivind Hovig leder NCGCs bioinformatikkaktivitet, og har sin egen forskningsgruppe som fokuserer på melanom. Deltakerne i NCGCs bioinformatikkgruppe er postdoc Sigve Nakken, PhD-student Daniel Vodák og programmerer Ghislain Fournous.Professor Eivind Hovig is the leader of the NCGC Bioinformatics, and is head of a research group focused on melanoma research in the Department of Tumour Biology at the Norwegian Radium Hospital. Postdoc Sigve Nakken, PhD-student Daniel Vodák and Programmer Ghislain Fournous are employed in the NCGC Bioinformatics group.

Ivar Sønbø KristiansenIvar Sønbø Kristiansen

Professor Ivar Sønbø Kristiansen leder NCGCs prosjekt for helseøkonomi, der vi beregner kost og nytte ved innføring av genombasert diagnostikk og bruk av denne informasjonen til å veilede behandlingsvalg. Han er forankret i Universitetet i Oslos Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Doktorgradsstipendiat Anita Iyer er ansatt på prosjektet. Liv Augestad, PhD, deltar også på prosjektet.Professor Ivar Sønbø Kristiansen is the leader of the NCGC Health and Economy project, focused on calculating the cost and benefit of introducing genome-based diagnostics into the health service and basing the choice of treatment on the outcome of these results. He is affiliated with the Department of Leadership and Economy of Health at the University of Oslo. PhD student Anita Iyer is employed on the NCGC project.

<!--:no-->Ragnhild A. Lothe leder <!--:-->

Ragnhild A. LotheRagnhild A. Lothe

Professor dr.philos. Ragnhild A. Lothe, leder forskningsgruppen innen molekylær kreftgenetikk ved avdeling for genetikk ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. Lothes forskningsgruppe arbeider i hovedsak med tykktarmskreft og testikkelkreft. Forsker Torstein Tengs er ansatt på prosjektet.Professor dr.philos. Ragnhild A. Lothe, is the leader of the molecular cancer genetics group in the department of Genetics at the institute of Cancer Research at the Norwegian Radium Hospital. Professor Lothe´s research group is mainly focused on colorectal and testicular cancer research. Senior scientist Torstein Tengs is employed on the NCGC project.

Per Eystein LønningPer Eystein Lønning

Professor Per Eystein Lønning er kreftlege og leder en forskningsgruppe ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Rakel Blaalid er postdoktorstipendiat finansiert av NCGC.Professor Per Eystein Lønning is oncologist and the leader of a research group located at Haukeland University Hospital and University of Bergen. Rakel Blaalid is employed as a postdoctoral fellow financed by the NCGC.

Leonardo A. Meza-ZepedaLeonardo A. Meza-Zepeda

Dr Leonardo A. Meza-Zepeda leder en forskningsgruppe for translasjonell kreftgenomikk, med fokus på sarkom og lungekreft. Han leder også kjernefasilieten for genomikk, som er ankeret i NCGC, der foreløpig det vesentligste av sekvenseringen foregår. Postdoktorstipendiat Chandu Cilamakuri og senior ingeniør Jinchang Sun er ansatt på prosjektet.Dr Leonardo A. Meza-Zepeda is the leader of translational cancer genomics group in the department of Tumor Biology at the Institute of Cancer Research, Norwegian Radium Hospital. His group is focused on sarcoma and lung cancer research. He is also head of the Core Facility of Genomics, performing the majority of the sequencing analyses for the NCGC project. Postdoctoral Fellow Chandu Cilamakuri and Senior Engineer Jinchang Sun are funded by the NCGC project.

Ola MyklebostOla Myklebost

Professor Ola Myklebost leder NCGC og har en forskningsgruppe ved OUS - Radiumhospitalet som spesialiserer seg på sarkomer, svulster i ben og støttevev. Postdoktorstipendiat Susanne Lorenz og doktorgradstipendiat Robert Hanes er ansatt på prosjektet. Postdoktorene Else Munthe og Eva Stratford er ansatt på relaterte prosjekter finansiert henholdsvis av Kreftforeningen og Helse Sør-Øst.Professor Ola Myklebost is the Head of the NCGC. He is also the leader of a research group based at OUS - Norwegian Radium Hospital, specialised in sarcoma, tumors of the bone and connective tissues. Postdoctoral Fellow Susanne Lorenz and PhD student Robert Hanes are employed on the NCGC project. Postdoctoral Fellows Else Munthe and Eva Stratford are working on related projects, funded by the Norwegian Cancer Society and Helse Sør-Øst, respectively.

BioteknologirådetSissel Rogne

Sigrid Bratlie Thoresen er Seniorrådgiver i Bioteknologirådet, som er dyktige aktører i samfunnsdialogen.Professor Sissel Rogne is the Director of the Norwegian Biotechnology Advisory Board. She is also a Professor in Public Health in Bergen.

Ole Morten SeternesOle Morten Seternes

Professor Ole Morten Seternes ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Tromsø leder NCGCs arbeidspakke for preklinisk validering av nye behandlingsmetoder, der vi undersøker i cellekulturer og dyremodeller om de mutasjonene vi påviser i kreftsvulstene kan egne seg til målrettet behandling. Postdoktorstipendiat Espen Åberg er ansatt på prosjektet.Professor Ole Morten Seternes is based at the Institute of Pharmacy at the University of Tromsø. He is in charge of the NCGCs work-package focused on pre-clinical validation of novel treatments. More specifically, the work involves using in vitro and in vivo models to determine whether specific mutations are suitable targets for precision therapy. Postdoctoral Fellow Espen Åberg is employed on the NCGC project.

Jan Helge SolbakkJan Helge Solbakk

Professor Solbakk leder NCGCs satsing på etikk, forankret på Universitetet i Oslos Senter for medisinsk etikk. Doktorgradsstipendiat Isabelle Budin Ljøsne er ansatt på prosjektet.Professor Solbakk is in charge of the Ethical aspects of the NCGC project. He is based at the University of Oslo, Centre for Medical Ethics. PhD student Isabelle Budin Ljøsne is funded by the NCGC project.

Giske UrsinGiske Ursin

Professor Giske Ursin er direktør for Kreftregisteret.Professor Giske Ursin is the Director of the Cancer Registry.

Anders Waage og Anders SundanAnders Waage og Anders Sundan

Professorene Anders Waage og Anders Sundan leder et KG Jebsensenter for myelomforskning ved St Olavs universitetsykehus og NTNU. Forsker Eivind Coward og postdoktorstipendiat er lønnet av prosjektet.Professors Anders Waage and Anders Sundan are leaders of a "KG Jebsen Centre" for myeloma research based at St Olavs University Hospital and NTNU. Senior Scientist Eivind Coward and a Postdoctoral Fellow are funded by the NCGC project.

NCGC Intranett