NCGC arrangerer møte «Nordic Model for Personalized Medicine»

Oslo Cancer Cluster / OUS - Radiumhospitalet, May 19th 2017

NCGC arrangerer et møte om presisjonsmedisin sammen en rekke samarbeidspartnere, Oslo universitetssykehus, Oslo Cancer Cluster, Bioteknologirådet, Universitetssykehuset i Nordnorge (alle partnere i NCGC), og Nordisk råd, Nordic Network for Early Cancer Trials (NECT) og Nordic Health Research and Innovation Networks (NRI-Networks).

Du kan se video fra plenumsforedragene på siden til vår partner Bioteknologirådet og laste ned programmet her.

NCGC Intranett