Leukaemia

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Leukaemia

Kartlegger mutasjoner før og etter behandling

Gener i blodkreftceller avslører sykdomsutvikling og behandlingsmål. Akutt myelogen leukemi (AML) er en sykdom som rammer flest voksne og eldre, hvor mindre enn 20% av pasienter over 65 år fortsatt lever etter tre år.

Siden midten av 1990-tallet har vårt miljø studert AML for å utvikle ny diagnostikk og behandling. Norsk kreftgenomikk-konsortium gir oss nå et nytt verktøy for å studere kreftcellene fra våre AML pasienter. Ved å studere sjeldne mutasjoner i gener som regulerer DNA-strukturen vil vi avdekke om pasienten er følsom for ny og mildere behandling. Vi vil søke etter mutasjoner som forstyrrer beskjedformidling i kreftcellene, og dermed kartlegge muligheten for å behandle med signalerings-blokkere. Vi har utviklet nye modeller av leukemi i mus og vil kartlegge likhet med pasientens sykdom for å prøve ut behandling med større presisjon. De fleste pasientene har mange ulike versjoner av kreftceller med ulik følsomhet for behandling.

En helt ny behandling mot kreftsignalering er utviklet av det norske selskapet BerGenBio, og skal nå for første gang prøves ut. I denne studien vil vi bruke utstrakt mutasjonsanalyse for å kartlegge mutasjoner før og etter behandlingsstart. Dette kan sette oss på sporet hvilke pasienter som har nytte av behandlingen, og hvordan behandlingen skal tilpasses etter dersom sykdommen skrider frem.

 

Bjørn Tore Gjertsen (bilde), professor ved Klinisk institutt 2, Universitet i Bergen og overlege ved Klinisk forskningspost for voksne, FoU Avd., Helse Bergen, leder forskningsarbeidet på AML. Les mer om forskningsgruppens arbeide her.

 

Profsseor Gjertsen har fått midler fra Kreftforeningen i 2014 og her følger informasjon om prosjektet:

Navn på prosjekt: Functionalized Personal Medicine: Patient stratification strategies by integrated functional profiling of cancer cells

Start: 1. juli 2014

SUM: 7 000 000 NOK, 4 år fra Kreftforeningen

Formål: Teste om signal-nettverk i enkeltceller kan brukes i skreddersydd kreftbehandling, og vurdere om prøverrørs-testing av nye kreftmedisiner vil identifisere pasienter som ikke vil ha behandlingseffekt. Vi vil bruke leukemi-avatarer for å bekrefte om funnene i pasienter kan reproduseres. Gensekvensering ved Kreftgenomikk-konsortiet vil gi oss uvurderlig informasjon om hvordan enkeltkloner av kreftceller kan unngå cellegiften og gi motstandsdyktig sykdom.

Resultater så langt: Fase I studie på akutt myelogen leukemi er åpnet i Norge, og vi venter på første pasient. Enkeltceller fra pasienter med kronisk myelogen leukemi analyseres høsten 2014 med multiparameter-teknikk for å vurdere om vi kan forutse effekt av målrettet behandling.

Sammendrag:

Personlig skreddersøm i kreftbehandling er i sin begynnelse, med et fåtall men økende antall pasienter som får effektiv behandling basert på molekylær diagnostikk. For å øke nøyaktigheten på behandlingen uten å gi flere bivirkninger, foreslår vi å kombinere molekylær kunnskap om kreftcellene med funksjonstester av kreftcellene. Gjennom nye gen-sekvenseringsteknikker kan vi følge hvordan ulike kloner av kreftceller utvikler seg under kreftbehandling. Sammen med analyse av kreftcellenes indre beskjedformidling og prøverør-respons på behandling, vil vi finne ny behandling som kan omforme hissig kreftsykdom til en kronisk og håndterbar lidelse.

Dette prosjektet vil bruke kliniske studier av nye medisiner som virker på beskjedformidling for å teste om prøverør-behandling av kreftcellene kan rettlede ny pasientbehandling. Det norske biotek-selskapet BerGenBio har under utvikling en ny medisin som blokkerer signalering fra Axl, og denne medisinen vil bli testet i en studie for skreddersydd behandling av ulike kreftformer.

Artikler, linker:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24056683

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15260991

Prosjektet er et samarbeid med Norsk Kreftgenomikk-konsorium og med Centre of Cancer Biomarkers, UiB:

http://www.uib.no/en/ccbio/80363/novel-blood-cancer-biomarker-strategy-receives-cancer-society-funding

http://www.uib.no/en/ccbio