Forside

Persontilpasset kreftbehandling

NCGC leder Norges største forskningsprosjekter innen kreftgenomikk

LES MER

NCGCs melanomstudie publisert i Nature Communications

  Artikkelen «Patterns of genomic evolution in advanced melanoma«, som utgår fra NCGC-gruppen til Per Eystein Lønning i Bergen er nå publisert i Nature Communications (Impact factor 13). Dette var den første studien vi gjorde, og viser hvor lang tid...

NCGC vekker internasjonal oppsikt

Planene for NCGCs forskningsprosjekter ble først offentliggjort på Oslo Cancer Custers Cancer Crosslinks i januar 2012, og ble fanget opp av nyhetstjenesten GenomeWeb. Dette førte til oppmerksomhet i en rekke viktige vitenskapelige media, som Lancet, Nature og Nature Biotechnology. Det er spesielt den nasjonale organiseringen og målsetningen om en godt kontrollert innføring i helsevesenet som bemerkes.

PhD-grader fra NCGC

  NCGC-prosjektene inkluderer tre doktorgrader, hvorav to nå er fullført. Avhandlingene vil bli gjort tilgjengelig på duo.uio.no når alle data er endelig publisert i vitenskapelige tidsskrifter. En PhD-grad innen helseøkonomi er fortsatt under arbeid. MSc Robert...

Hva er persontilpasset kreftbehandling?

  Ny æra for kreftbehandling   Persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin tar sikte på å utvikle mer presise og detaljerte diagnostiske metoder og bruke dem til å finne behandling som er bedre tilpasset hver enkelt pasient og dennes sykdom. Det er den...

NCGC deltar i internasjonal bioinformatikkdugnad

  Publisert i Nature Communications   Mange ulike metoder er utviklet for å påvise variasjon i menneskets arvestoff basert på data fra «nestegenerasjons»sekvensering, slik vi produserer i NCGC. ICGC har imidlertid påvist at avhengig av metodene...