Forside

Persontilpasset kreftbehandling

NCGC leder Norges største forskningsprosjekter innen kreftgenomikk

LES MER

NCGC vekker internasjonal oppsikt

Planene for NCGCs forskningsprosjekter ble først offentliggjort på Oslo Cancer Custers Cancer Crosslinks i januar 2012, og ble fanget opp av nyhetstjenesten GenomeWeb. Dette førte til oppmerksomhet i en rekke viktige vitenskapelige media, som Lancet, Nature og Nature Biotechnology. Det er spesielt den nasjonale organiseringen og målsetningen om en godt kontrollert innføring i helsevesenet som bemerkes.

PhD-grader fra NCGC

  NCGC-prosjektene inkluderer tre doktorgrader, hvorav to nå er fullført. Avhandlingene vil bli gjort tilgjengelig på duo.uio.no når alle data er endelig publisert i vitenskapelige tidsskrifter. En PhD-grad innen helseøkonomi er fortsatt under arbeid. MSc Robert...

NCGCs melanomstudie publisert i Nature Communications

  Artikkelen «Patterns of genomic evolution in advanced melanoma«, som utgår fra NCGC-gruppen til Per Eystein Lønning i Bergen er nå publisert i Nature Communications (Impact factor 13). Dette var den første studien vi gjorde, og viser hvor lang tid...

Database over normalvariasjon i den norske befolkning

  Norsk «1000 genomes» prosjekt – en database over normalvariasjon i den norske befolkning I NCGCs prosjekter må vi bestemme arvestoffets struktur i pasientenes normale vev, i hovedsak hvite blodlegemer fra en blodprøve, for å kunne avgjøre hva som er...