Forside

NCGCs anbefalinger presentert for Høie

...
LES MER

Stor artikkel i Nature

  NCGCs partnere har bidratt til enorm internasjonal dugnad på kreftgenomikk. Stian Knappskog (Lønnings gruppe, UiB) og Ola Myklebost og medarbeidere (OUS/UiB) har deltatt i analysene av pasientprøver fra hhv. brystkreft og sarkom som går inn i de enorme...

Database over normalvariasjon i den norske befolkning

  Norsk «1000 genomes» prosjekt – en database over normalvariasjon i den norske befolkning I NCGCs prosjekter må vi bestemme arvestoffets struktur i pasientenes normale vev, i hovedsak hvite blodlegemer fra en blodprøve, for å kunne avgjøre hva som er...

NCGCs studie på prostatakreft publiseres i European Urology

  Artikkelen fra Løvf og medarbeidere «High degree of genomic heterogeneity in multifocal primary prostate cancer» er akseptert for publikasjon i European Urology (Journal impact factor 17,6). I denne detaljerte genomstudien fra gruppen til Rolf I...

Prosjektrapport fra NCGC

  Etter fullføringen av våre to store prosjekter finansiert av Norges forskningsråd har vi skrevet en rapport om fagfeltet og våre resultater. Den har en innledning som introduserer viktige begreper innen genomikk og persontilpasset medisin som vi håper vil være ny les mer

NCGCs melanomstudie publisert i Nature Communications

  Artikkelen «Patterns of genomic evolution in advanced melanoma«, som utgår fra NCGC-gruppen til Per Eystein Lønning i Bergen er nå publisert i Nature Communications (Impact factor 13). Dette var den første studien vi gjorde, og viser hvor lang tid...

Hva er persontilpasset kreftbehandling?

  Ny æra for kreftbehandling   Persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin tar sikte på å utvikle mer presise og detaljerte diagnostiske metoder og bruke dem til å finne behandling som er bedre tilpasset hver enkelt pasient og dennes sykdom. Det er den...