PhD-grader fra NCGC

PhD-grader fra NCGC

NCGC-prosjektene inkluderer tre doktorgrader, hvorav to nå er fullført. Avhandlingene vil bli gjort tilgjengelig på duo.uio.no når alle data er endelig publisert i vitenskapelige tidsskrifter. En PhD-grad innen helseøkonomi er fortsatt under arbeid.

MSc Robert Hanes ved Tumorbiologisk seksjon, Institutt for kreftforskning (OUS – Radiumhospitalet) forsvarte sin avhandling «Precision medicine for the treatment of a highly malignant and resistant type of liposarcoma» 25/1-18. Opponenter var Dr. Sandra Strauss, University College London (UCL) Cancer Institute, London, Group leader Antoni Wiedlocha, Oslo University Hospital, og Professor emeritus Tom Kristensen, University of Oslo.

 

MA Isabelle Sylvie Budin Ljøsne ved Institutt for helse og samfunn (UiO) forsvarte sin PhD-avhandling «Bringing personalized medicine to people» 27/4-18. Opponenter var Dr. Eric Meslin, President and CEO, Council of Canadian Academies, Professor Effy Vayena, Institute of Translational Medicine, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, og Professor Emeritus Gerd Holmboe-Ottesen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Les intervju med Isabelle på Forskning.no