Hva er persontilpasset kreftbehandling?

Hva er persontilpasset kreftbehandling?

Ny æra for kreftbehandling

 

Persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin tar sikte på å utvikle mer presise og detaljerte diagnostiske metoder og bruke dem til å finne behandling som er bedre tilpasset hver enkelt pasient og dennes sykdom. Det er den raske utviklingen av analysen av det genetiske materialet og den sterkt økende biologiske forståelsen av kreftsykdommene som gir håp for bedre og mer nøyaktig behandling av kreftpasienter. Man kan også hindre unødvendig behandling og plagene denne gir.

I 2011 definerte den Nasjonale SamarbeidsGruppen (NSG) for medisinsk og helsefaglig forksning et felles satsingsområde for kreftforskning,

Nasjonalt satsingsområde kreft:  Individuell kreftbehandling basert på genprofilen av egen svulst

Dette la grunnlaget for en egen utlysning fra Forskningsrådet som ga starten for vårt konsortium.