Prosjekter (topptekst)

Prosjektene til NCGC

En nasjonal plattform for forskning og innovasjon for persontilpasset kreftbehandling

 

Prosjektet skal etablere felles teknologi, metodologi og tolkningsrutiner for å benytte kreftsvulstenes mutasjonsprofil til å veilede en tilpasning av kreftbehandlingen til den enkelte pasient.