Rapport fra NCGC

Rapport fra NCGC

Etter fullføringen av våre to store prosjekter finansiert av Norges forskningsråd har vi skrevet en rapport om fagfeltet og våre resultater. Den er trykket opp og distribuert, men ligger også her i digital form. Neste utgave inkluderer også vedlegg med våre ulike kronikker og andre innlegg i samfunnsdialogen som ikke er med i den trykte utgaven. Ettersom vi får flere resultater fra prosjektet vil oppdatert versjon kun publiseres digitalt, og kan lastes ned her.

Last ned førsteutgaven.