Relaterte ressurser

Relaterte ressurser

Det viktige miljøet

 

Aktiviteter i inn- og utland

 

Det internasjonale miljøet innen kreftgenomikk er godt og fremoverlent. NCGC har et fruktbart samarbeide med organisasjoner og institusjoner over hele verden.

England og Frankrike er foregangsland innen kreftgenomikk og steder hvor gentesting av pasienter foregår i stor skala. I USA har de store kreftsentrene vært med lenge. Her representert ved MD Anderson Cancer Center.

NCGC arrangerer symposium om «Nordic Model for Personalized Medicine», Oslo 2017.

 

Prosjekter

 

Pasientnært i USA

The Center for Translational and Public Health Genomics (CTPHG), ved MD Anderson Cancer Center, ble startet for å møte kreftutfordringen på en bedre måte. Programmet er utviklet for å dekke alle kreftfaser i populasjonen; risikogrupper for kreft, kreftpasienter og kreftoverlevere.

Gå til prosjektets hjemmeside

 

Forskning ved Universitetet i Oxford

Professor Bass Hassan er frontfigur i det engelske miljøet innen persontilpasset kreftmedisin. Hassan holdt et foredrag på konferansen om kreftgenomikk på Losby gård i mars 2014. Her snakket han om individtilpasset behandling i praksis. Han viste til fordeler og ulemper med denne type metode, og helseøkonomiske betraktninger om kreftbehandling.

Gå til prosjektets hjemmeside

 

Molekylær testing av befolkningen i Frankrike

Franske National Cancer Institute (Inca) og det franske Helsedepartementet har satt opp et nasjonalt nettverk av 28 regionale molekylær genetikksentre. Selektive molekylærtester utføres og er gratis for pasientene. Et program har også blitt iverksatt for å jobbe med lansering av nye målrettede terapier og for å akselerere tilgangen til nye legemidler og eksperimentelle behandlingsformer. Initiativet har vært i drift i fem år, og har så lang vært vellykket. Det jobbes med rask implementering av molekylære tester for nye kreft biomarkører.

Gå til prosjektets hjemmeside

 

Genomstudier i Australia

The Kinghorn Cancer Institute i Sydney har igangsatt store studier der arvestoffet i friske og syke individer sekvesneres, for å finne nye mekanismer for sykdomsutvikling og kreftrisiko. NCGC/NoSarC samarbeider med dem.

Gå til prosjektets hjemmeside

 

International Cancer Genome Consortium

ICGCs jobber mot å få en omfattende beskrivelse av genomiske, transkriptomisk og epigenetiske endringer i 50 forskjellige typer kreftsvulster og / eller undergrupper som er av klinisk og samfunnsmessig betydning over hele verden.

Gå til prosjektets hjemmeside

 

Nasjonal Kreftsatsing

Et nasjonalt nettverk av forskere og klinikere som jobber med forskning og klinikk innen kreftgenomikk. Målet er å få på plass en bedre kreftbehandling så snart som mulig. Ved å bringe sammen klinikere , forskere og beslutningstagere fra helseforvaltningen og politikken ser vi nærmere på de utfordringene vi står ovenfor . Vi trenger å implementere nye strategier i diagnostikk og behandling av våre pasienter . Dette må gjøres systematisk og baseres på forskning. Nasjonal Kreftsatsing er vedtatt av Nasjonal Samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG), og pågår i perioden 2012 – 2016.

Gå til prosjektets hjemmeside