NCGCs studie på prostatakreft publiseres i European Urology

NCGCs studie på prostatakreft publiseres i European Urology

Artikkelen fra Løvf og medarbeidere «High degree of genomic heterogeneity in multifocal primary prostate cancer» er akseptert for publikasjon i European Urology (Journal impact factor 17,6). I denne detaljerte genomstudien fra gruppen til Rolf I Skotheim på OUS’ Instituttt for kreftforskning i Oslo ble mutasjonene i ulike undersvulster i en serie av prostatakreft sammenlignet, og man påviste svært begrenset samsvar innen hver pasient, noe som gjør at man må tenke nytt mhp hvordan kreft i prostata oppstår og utvikler seg. Mer informasjon kommer når artikkelen er publisert.

Se alle resultater som er registrert i Cristin.