To artikler fra NCGCs jus-PhD om betydningen EUs personverndirektiv (GDPR) for helseforskning (Impact factor 19)

To artikler fra NCGCs jus-PhD om betydningen EUs personverndirektiv (GDPR) for helseforskning (Impact factor 19)

Vår PhD-stipendiat, Heidi Beate Bentzen er medforfatter på to artikler om betydningen av EUs personverndirektiv GDPR for medisinsk forskning. Se omtale på UiOs nettsider.

Forskerne Njål Høstmælingen og Heidi Bentzen ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus..

Balancing Protection and Free Movement of Personal Data: The New European Union General Data Protection Regulation
Heidi Beate Bentzen; Njål Høstmælingen

Are Requirements to Deposit Data in Research Repositories Compatible With the European Union’s General Data Protection Regulation?
Deborah Mascalzoni; Heidi Beate Bentzen; Isabelle Budin-Ljøsne; Lee Andrew Bygrave; Jessica Bell; Edward S. Dove; Christian Fuchsberger; Kristian Hveem; Michaela Th. Mayrhofer; Viviana Meraviglia; David R. O’Brien; Cristian Pattaro; Peter P. Pramstaller; Vojin Rakić; Alessandra Rossini; Mahsa Shabani; Dan Jerker B. Svantesson; Marta Tomasi; Lars Ursin; Matthias Wjst; Jane Kaye

Les også innlegg i (Lege-) Tidskriftet.