Genomdata fra forsøksdeltagere i NCGCs prosjekter er trygge!NCGC arranges Nordic meeting on Precision Cancer Medicine and sharing of genome data

Vi bruker ikke Sykehuspartner til lagring av forskningsdata eller våre analyser av pasientenes arvestoffRead more on http://nordicnetworks.org/nri-conference/about/

Read more

NCGC arrangerer møte "Nordic Model for Personalized Medicine"NCG arranges meeting on a Nordic model for personalized medicine

Man kan se opptak fra plenumsesjonene på sidene til vår partner Bioteknologirådet http://www.bioteknologiradet.no/2017/05/streaming-friday-09-00-a-nordic-model-for-personalized-medicine/ Programmet kan lastes ned her: http://kreftgenomikk.no/wp-content/uploads/2017/05/B1B227A6-FE61-4F6F-93ED-0C34DD7C4C01.pdf (Beklager klønete lenker, sidene er flyttet og mangler noe funsjonalitet)You can see video from the plenary sessions from the pages of our partner The Biotechnology Advisory Board http://www.bioteknologiradet.no/2017/05/streaming-friday-09-00-a-nordic-model-for-personalized-medicine/ and download the program from here: http://kreftgenomikk.no/wp-content/uploads/2017/05/B1B227A6-FE61-4F6F-93ED-0C34DD7C4C01.pdf Please excuse silly links. We have moved the site and have some function issues)

Read more

NCGCs nasjonale satsing på kreftgenomikk vekker internasjonal oppsiktPrecision medicine for the individual

Planene for NCGCs forskningsprosjekter ble først offentliggjort på Oslo Cancer Custers Cancer Crosslinks i januar 2012, og ble fanget opp av nyhetstjenesten GenomeWeb. Dette førte til oppmerksomhet i en rekke viktige vitenskapelige media, som Lancet, Nature og Nature Biotechnology. Det er spesielt den nasjonale organiseringen og målsetningen om en godt kontrollert innføring i helsevesenet som bemerkes.Personalized medicine or precision medicine is a term for a set of diagnostic methods that seek to find the treatment that is tailored to each individual - mainly genetic - properties. It is the rapid development of analysis of the genetic material that gives hope for better and more accurate treatment of cancer patients. In case of cancer, where both hereditary traits and mutations that occur in cancer cells may be important for treatment, personalized medicine could save more lives and give cancer patients a longer life with the disease. Furthermore, one could protect more people from unnecessary treatment and the ailments from this. We all have a unique combination of genetic variants of genes that affect how the body processes and responds to cancer treatment and the central and side effects we might get it. These differences also affect how the individual tumor responds to treatment.

Read more

Hva er persontilpasset kreftbehandling?What is personalized cancer treatment?

Persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin tar sikte på å utvikle mer presise og detaljerte diagnostiske metoder og bruke dem til å finne behandling som er bedre tilpasset hver enkelt pasient og dennes sykdom. Det er den raske utviklingen av analysen av det genetiske materialet og den sterkt økende biologiske forståelsen av kreftsykdommene som gir håp for bedre og mer nøyaktig behandling av kreftpasienter. Man kan også hindre unødvendig behandling og plagene denne gir. Cancer is an extremely complex disease, and we traditionally categorize cancers with names indicative of the tissue the cancer is situated in, or alternatively is similar to (e.g. breast cancer, colon cancer, lung cancer, etc.) However, a tumour classed within one cancer group (e.g. lung cancer) can often be very different from another lung cancer tumour. Instead, tumours can share genetic similarities with tumours classed in other cancer groups.

Read more

NCGC deltar i internasjonal bioinformatikkdugnadKreft er komplekst

Flere av NCGC-gruppene er involvert i delprosjekter under det Internasjonale Kreftgenomikkonsortium (ICGC), og vår informatikkgruppe, som ledes av Eivind Hovig, har deltatt i en omfattende dugnad sammen med mange av verdens beste bioinformatikkmiljøer for å harmonisere og forbedre analysemetodene for å påvise mutasjoner i kreftsvulster. Arbeidet ble publisert i det velrennomerte tidsskriftet Nature Communications.Kreftsykdommene er uhyre komplekse, og selv om vi tradisjonelt kategoriserer kreftformene med navn som indikerer hvilket vev de oppstår i eller ligner på, for eksempel brystkreft, tarmkreft, lungekreft osv., er det store forskjeller mellom både pasientene og kreftsvulstene innenfor hver gruppe, men også likheter på tvers av gruppene.

Read more

Database over normalvariasjon i den norske befolkningVellykket NCGC-symposium på Losby Gods

Vi har summert opp all variasjon i normalprøvene fra våre pasienter for hver posisjon i eksomet, og laget en database med antallet gener med hver variasjon i gruppen. Foreløpig er den uferdig, men etterhvert vil funksjonaliteten økes, og vi håper andre miljøer vil legge ut også sine data, da de vil være svært nyttige for både forskere og leger.Alle forskere og stipendiater i NCGC var samlet for å utveksle metoder og resultater under et todagers symposium på Losby Gods i slutten av oktober 2015. Du kan her se temaene som ble presentert og kontaktinformasjon for de ansvarlig forskere. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i samarbeid!

Read more