NCGCs anbefalinger presentert for Høie

NCGCs anbefalinger presentert for Høie

Ragnhild A Lothe, Per Eystein Lønning, Bjørn Tore Gjertsen og Ola Myklebost presenterte våre anbefalinger for hvordan Helsedepartementet i sin satsing på persontilpasset medisin kan bygge videre på vår nasjonale plattform. Vi poengterte at kreft er en svært kompleks sykdom med stort pasientvolum og krever et eget solid og tverrfaglig faglig nettverk for en fornuftig innføring i helsevesenet. Genombasert diagnostikk og behandling vil lenge være svært forskningsbasert og det vil ta tid før dette er nyttig for de fleste pasienter, men det er avgjørende viktig at metodene tas i bruk og kompetanse og erfaring etableres i helsevesenet. Vi anbefaler en nasjonal genomikkplattform for kreft, med noder i alle regioner, og koblet til et nasjonalt fagråd for kreftgenomikk, som sammen med de nasjonale kreftgruppene kan etablere og utvikle en fornuftig og bærerkraftig bruk av disse metodene tilpasset de mange ulike pasientgruppene med behov for ulike metoder og tilsvarende behandlinger.