Persontilpasset kreftbehandling

Prosjekter (topptekst)Last modified on 2018-01-14 19:42:50 GMT. 0 comments. Top.

Prosjektene til NCGC

En nasjonal plattform for forskning og innovasjon for persontilpasset kreftbehandling

 

Prosjektet skal etablere felles teknologi, metodologi og tolkningsrutiner for å benytte kreftsvulstenes mutasjonsprofil til å veilede en tilpasning av kreftbehandlingen til den enkelte pasient.
Stor artikkel i Nature

Stor artikkel i Nature

  NCGCs partnere har bidratt til enorm internasjonal dugnad på kreftgenomikk. Stian Knappskog (Lønnings gruppe, UiB) og Ola Myklebost og medarbeidere (OUS/UiB) har deltatt i analysene av pasientprøver fra hhv. brystkreft og sarkom som går inn i de enorme...