Persontilpasset kreftbehandling

Prosjekter (topptekst)Last modified on 2018-01-14 19:42:50 GMT. 0 comments. Top.

Prosjektene til NCGC

En nasjonal plattform for forskning og innovasjon for persontilpasset kreftbehandling

 

Prosjektet skal etablere felles teknologi, metodologi og tolkningsrutiner for å benytte kreftsvulstenes mutasjonsprofil til å veilede en tilpasning av kreftbehandlingen til den enkelte pasient.