Støtte fra Krafttak mot kreft

Støtte fra Krafttak mot kreft

To NCGC-tilnyttede prosjekter får støtte fra Krafttak mot kreft!

Kreft rammer forskjellig. Da kan ikke alle behandles likt. I Krafttak mot kreft 2014 samler Kreftforeningen inn penger til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling.

Bjørn Tore Gjertsen og Ola Myklebost var blant de fire som fikk omfattende prosjektstøtte fra Kreftforeningens Krafttak mot kreft-innsamling 2014, til henholdsvis “Functionalized Personal Medicine: Patient stratification strategies by integrated functional profiling of cancer cells” og «NoSarC, – Norwegian Sarcoma Consortium. Towards individualized therapy for orphan cancer«.

Her følger informasjon om prosjektet til professor Bjørn Tore Gjertsen:

Navn på prosjekt: Functionalized Personal Medicine: Patient stratification strategies by integrated functional profiling of cancer cells

Start: 1. juli 2014

SUM: 7 000 000 NOK, 4 år fra Kreftforeningen

Formål: Teste om signal-nettverk i enkeltceller kan brukes i skreddersydd kreftbehandling, og vurdere om prøverrørs-testing av nye kreftmedisiner vil identifisere pasienter som ikke vil ha behandlingseffekt. Vi vil bruke leukemi-avatarer for å bekrefte om funnene i pasienter kan reproduseres. Gensekvensering ved Kreftgenomikk-konsortiet vil gi oss uvurderlig informasjon om hvordan enkeltkloner av kreftceller kan unngå cellegiften og gi motstandsdyktig sykdom.

Resultater så langt: Fase I studie på akutt myelogen leukemi er åpnet i Norge, og vi venter på første pasient. Enkeltceller fra pasienter med kronisk myelogen leukemi analyseres høsten 2014 med multiparameter-teknikk for å vurdere om vi kan forutse effekt av målrettet behandling.

Sammendrag:

Personlig skreddersøm i kreftbehandling er i sin begynnelse, med et fåtall men økende antall pasienter som får effektiv behandling basert på molekylær diagnostikk. For å øke nøyaktigheten på behandlingen uten å gi flere bivirkninger, foreslår vi å kombinere molekylær kunnskap om kreftcellene med funksjonstester av kreftcellene. Gjennom nye gen-sekvenseringsteknikker kan vi følge hvordan ulike kloner av kreftceller utvikler seg under kreftbehandling. Sammen med analyse av kreftcellenes indre beskjedformidling og prøverør-respons på behandling, vil vi finne ny behandling som kan omforme hissig kreftsykdom til en kronisk og håndterbar lidelse.

Dette prosjektet vil bruke kliniske studier av nye medisiner som virker på beskjedformidling for å teste om prøverør-behandling av kreftcellene kan rettlede ny pasientbehandling. Det norske biotek-selskapet BerGenBio har under utvikling en ny medisin som blokkerer signalering fra Axl, og denne medisinen vil bli testet i en studie for skreddersydd behandling av ulike kreftformer.

Artikler, linker:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24056683

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15260991

Prosjektet er et samarbeid med Norsk Kreftgenomikk-konsorium og med Centre of Cancer Biomarkers, UiB:

http://www.uib.no/en/ccbio/80363/novel-blood-cancer-biomarker-strategy-receives-cancer-society-funding

http://www.uib.no/en/ccbio