Prosjektene til NCGC

En nasjonal plattform for forskning og innovasjon for persontilpasset kreftbehandling

Prosjektet skal etablere felles teknologi, metodologi og tolkningsrutiner for å benytte kreftsvulstenes mutasjonsprofil til å veilede en tilpasning av kreftbehandlingen til den enkelte pasient.

Ondartet føflekksvulst (melanom)

Vårt første prosjekt var sekvenseringen av alle gener (eksomet) i 114 melanomer og normalprøver fra alle pasienter. Disse dataene er nå under analyse. Prosjektet er forankret ved Haukeland Universitetssykehus.

Tarmkreft

Vårt andre prosjekt var sekvensering av eksomet i 100 tarmkreftprøver og normalt vev for sammenligning. Disse dataene er nå under analyse. Prosjektet er forankret ved Oslo Universitetssykehus.

Multippelt myelom

Myelomatose er sammen med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) den vanligste kreftsykdommen i blodet med 370 nye tilfeller årlig.

Lymfom

Vi er nå i ferd med å bestemme sekvensen til alle gener i flere grupper av spesielle lymfomer, og resultatene vil analyseres fortløpende. Prosjektet er forankret ved Oslo Universitetssykehus.

Leukemi

Det er under planlegging å sekvensere eksomet til flere nøye utvalgte samlinger av leukemier. Prosjektet er forankret ved Haukeland Universitetssykehus.

Sarkom

I NoSarC-prosjektet prøver vi å finne nye mekanismer i denne kreftformen som kan rammes av målrettet behandling som allerede finnes for andre krefttyper, samt å få bedre forståelse av sykdommen og genetiske faktorer som kan disponere.

Prostatkreft

En studie av nøye utvalgte prøver fra prostatakreft er under planlegging.

Brystkreft

En studie av metastatisk brystkreft er under planlegging. Denne teksten er ikke på norsk foreløpig, se engelsk versjon.

Ovariekreft

Eggstokkreft er den mest dødelige gynekologisk kreftsykdommen. Symptomene på eggstokkreft kommer sent og er ofte lite spesifikke. Som følge av dette blir to tredjedeler av pasientene diagnostisert sent i sykdomsforløpet.

Bioinformatikk

En viktig del av arbeidet dreier seg om å analysere DNA på en mest mulig effektiv og presis måte. Det er mange steg i analysen, og hver av disse må optimaliseres for å unngå feil.

Teknologi

En viktig del av arbeidet dreier seg om å analysere DNA på en mest mulig effektiv og presis måte. Det er mange steg i analysen, og hver av disse må optimaliseres for å unngå feil.

Helseøkonomi

Helseøkonomi handler om begrensede ressurser i helsevesenet, slik at man oppnår både rettferdig fordeling og mest mulig helse.

Etikk

Arbeidspakken for etikk, jus, og samfunnsmessige aspekter (ELSA) ledes av professor Jan Helge Solbakk ved Samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Her er også Bioteknologirådet og Oslo Cancer Cluster involvert.

Samfunnsdialog

Bioteknologirådet (tidligere -nemnda) ved Seniorrådgiver Sigrid Bratlie Thoresen deltar både i samfunnsdialogen, som er en viktig del av prosjektet, og i de etiske forskningsprosjektene. Kreftforeningen deltar med pasientperspektivet.

Jus

Prosjektet «Legal Regulation of Information Processing Relating to Personalized Cancer Medicine» ledes av professor Jan Helge Solbakk. Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Innovasjonsnettverk

Oslo Cancer Cluster støtter aktivt NCGC, samarbeidet nært med flere medlemmer i startfasen av NCGC og er aktivt medvirkende i konsortiet og dens aktiviteter gjennom sine møteplasser og nettverk - både nasjonalt og internasjonalt.

Assosierte prosjekter

NCGC har invitert de nasjonale kreftgruppene og andre fagmiljøer til samarbeid om videre bruk av vår plattform.

NCGC Intranett