Innovasjon & nettverk

Innovasjon & nettverk

Oslo Cancer Cluster støtter aktivt NCGC, samarbeidet nært med flere medlemmer i startfasen av NCGC og er aktivt medvirkende i konsortiet og dens aktiviteter gjennom sine møteplasser og nettverk – både nasjonalt og internasjonalt.

Persontilpasset kreftbehandling er et område av stor betydning for Oslo Cancer Cluster, og er et av de store prosjektene vi arbeider med. Området er sentralt og viktig for alle medlemsgrupper, fra akademiske forskere, til klinikere, biotech og pharma selskaper som utvikler nye kreftbehandlinger i preklinisk og klinisk forskning. En personlig tilnærming til kreftomsorgen vil føre til bedre pasientbehandling, og skreddersydd behandling basert på individuelle diagnostikk, adresserer eksisterende og fremtidige utfordringer i norsk helsevesen.

Les mer om Oslo Cancer Cluster