Category: NCGC Projects (list)

Leukemi

Eksomet til flere nøye utvalgte samlinger av leukemier har blitt sekvensert, og analysene pågår. Prosjektet er forankret ved Haukeland Universitetssykehus.

Ovariekreft

Eggstokkreft er den mest dødelige gynekologisk kreftsykdommen. Symptomene på eggstokkreft kommer sent og er ofte lite spesifikke. Som følge av dette blir to tredjedeler av pasientene diagnostisert sent i sykdomsforløpet.