Sarkom

Sarkom

Sarkomer, kreft i støtte- og bindevev, er en uvanlig kreftsykdom, men utgjør ca 10% av tilfellene hos barn og unge, der disse vevene vokser raskt. NoSarC, – Norwegian Sarcoma Consortium, starter nå et prosjekt der alle sarkommiljøene i landet skal prøve å identifisere nye behandlingsmetoder for denne pasientgruppen.

NoSarC-prosjektet er i gang, med støtte fra Kreftforeningen, Radiumhospitalets Legater, Helse-Sørøst og Forskningsrådet.

Planen er å samle inn prøver fra alle pasienter med høygradig sarkom i Norge over 2-3 år, og bestemme sekvensen til alle av de knapt 1000 genene som ser ut til å være viktige i kreft. Håpet er å finne nye mekanismer i denne kreftformen som kan rammes av målrettet behandling som allerede finnes for andre krefttyper, samt å få bedre forståelse av sykdommen og genetiske faktorer som kan disponere. Prosjektet er et underprosjekt av Norsk Kreftgenomikkonsortium.

Vi har opprettet en epostliste for kontakt med prosjektdeltagerne og andre interesserte (meld deg på her), og bidrar også med informasjon gjennom pasientforeningens eget nyhetsblad. Jeg er i ferd med å lage egne sider for NosarC på nettstedet sarcoma.no.

Internasjonal studie av arvelige predisposisjon der NoSarC deltar publisert i Lancet Oncology

En presentasjon av prosjektet på Connective Tissue Oncology Societys møte i 2016 kan leses her.

Evas blogg om Sarkomprosjektet

Mange (og flere enn disse) bidrar for at prosjektet skal lykkes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk på bildet for å lese nettversjonen av artikkelen om NoSarC (evt kan du laste ned Jakten på en kreftkur A-Magasinet.pdf)

 


Det er ikke så mnage pasienter som får denne kreftypen, men de behandles mange steder i sykehusene og det er komplisert å få samlet inn alle slag. Vi vil derfor ihvertfall i første omgang fokusere på de typene vi lettest kan få tak i, og eventuelt utvide etterhvert. De kliniske sarkommiljøene i alle helseregioner er med på diskusjoner omhvordan vi skal få dette til, og søkander om etisk godkjenning er under utforming. Vi har også en dialog med pasientforeningen, som er svært engasjert i prosjektet.


Vi har også fått generøs støtte fra Lilly og Karl Larssons Stiftelse til en 
forskningssykepleier, Barnekreftforeningen til en teknisk stilling, og Radiumhospitalets legater til omfattende mutasjonsanalyse.

Les pasientinformasjon og samtykkeerklæring.

Den tverrfaglige sarkomgruppen på OUS – Radiumhospitalet: fra v Ola Myklebost (Mesenkymal kreftbiologi), Bodil Bjerkehagen (Patologi), Leonardo A Meza-Zepeda (Translasjonell genomikk), Kjetil Boye (Klinisk sarkomforskning), Kirsten Sundby-Hall (Leder sarkomprogrammet) og Olga Zaikova (Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom)

Oppstartmøte for NoSarC ved Sarkomsenteret på Haukeland Universitetssykehus (fra venstre: Svein Halvorsen (radiolog), Elisabeth Bjerkan (sykepleier forskningsposten), Mari H. Holsen (sykepleier forskningsposten), Anne-Lise Salbu (enhetsleder Sarkomsenteret), Odd R. Monge (onkolog), Nina L. Jebsen (onkolog), Hans Kristian Haugland (patolog), Nadine Lorentzen (onkolog), Line Bjørge (gynekolog), Clement S. Trovik (ortoped), Anders Sund (ortoped), Bjarte Hjelmeland (thoraxkirurg))

Oppstartmøte for NoSarC ved Sarkomsenteret på Haukeland Universitetssykehus (trykk for å se hele bildet)

Haukeland Sarkomsenteret i Bergen (Nina Jebsen)

Haukeland Senter for arvelig kreft (Hildegunn Vetti)

Sarkomgruppen i Tromsø: Ortoped Solem, LIS onkologi Kilvær, Radiolog Bågenholm, leder, onkolog Eivind Smeland, Patolog Busund, Sekr Antonsen og Ortoped Elvenes.

UNN Universitetsykehuset i Nordnorge (Eivind Smeland)

OUS- Radiumhospitalet Sarcoma Centre (Kirsten Sundby-Hall, Kjetil Boye, Bodil Bjerkehagen, Leonardo Meza-Zepeda, Ola Myklebost)

OUS – Barneonkologi (Heidi Glosli)

St Olavs universitetssykehus, Sarkomgruppen (Heidi Knobel)

Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer (Olga Zaikova)

Funnene våre vil formidles internasjonalt, og vi håper at de vil føre til klinisk utprøving gjennom bla. World Sarcoma Network, der OUS – Radiumhospitalet er med.

Populært sammendrag fra søknad til Krefttak mot kreft 2014

NoSarC er en sammenslutning av de sentrale sarkommiljøene i alle helseregioner, og har ansvaret for et underprosjekt av Norsk Kreftgenomikkonsortium (se kreftgenomikk.no). Vi vil samle prøver fra alle (eller flest mulig av) pasienter med høygradig sarkom i 2-3 år. Kreftprøvene, og en normalprøve fra hver pasient, vil få sine sentrale gener med betydning for kreft sekvensert, dvs vi vil bestemme den nøyaktige strukturen til ca 900 gener som er vist å ofte være mutert i andre krefttyper. Ved å sammeligne strukturen i normalprøvene med den i kreftprøveene kan vi påvise alle mutasjonene. Disse forteller oss mye om hvilke mekanismer som er viktige i sarkomutvikling, og et viktig mål er å finne mekanismer som er kjent fra andre kreftyper og kan rammes av målrettet terapi. Onkologene som er med har et sterkt ønske om å kunne prøve ut noen av disse muligheten i behandlingen, og vi prøver å skaffe prekliniske data som bygger opp under dette.


Se foredrag på Losbykonferansen om persontilpasset kreftbehandling mars 2015, med tittelen Hvordan finne og ta i bruk aktuelle nye terapier for sjeldne kreftformer?«

Se foredrag og debatt på «Article Biennalen» ved Stavanger Kunstmuseum «På sporet av årsaker til kreft» ved Ola Myklebost

Hør intervju på NRK P1 Norgesglasset om persontilpasset kreftbehandling

For spørsmål, kontakt Ola Myklebost +47 2278 1779, ola.myklebost-at-ibv.uio.no