NCGC arrangerer møte "Nordic Model for Personalized Medicine"

Les mer på http://nordicnetworks.org/nri-conference/about/

Les mer

Database over normalvariasjon i den norske befolkning

Vi har summert opp all variasjon i normalprøvene fra våre pasienter for hver posisjon i eksomet, og laget en database med antallet gener med hver variasjon i gruppen. Foreløpig er den uferdig, men etterhvert vil funksjonaliteten økes, og vi håper andre miljøer vil legge ut også sine data, da de vil være svært nyttige for både forskere og leger.

Les mer

NCGCs nasjonale satsing på kreftgenomikk vekker internasjonal oppsikt

Planene for NCGCs forskningsprosjekter ble først offentliggjort på Oslo Cancer Custers Cancer Crosslinks i januar 2012, og ble fanget opp av nyhetstjenesten GenomeWeb. Dette førte til oppmerksomhet i en rekke viktige vitenskapelige media, som Lancet, Nature og Nature Biotechnology. Det er spesielt den nasjonale organiseringen og målsetningen om en godt kontrollert innføring i helsevesenet som bemerkes.

Les mer

Hva er persontilpasset kreftbehandling?

Persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin tar sikte på å utvikle mer presise og detaljerte diagnostiske metoder og bruke dem til å finne behandling som er bedre tilpasset hver enkelt pasient og dennes sykdom. Det er den raske utviklingen av analysen av det genetiske materialet og den sterkt økende biologiske forståelsen av kreftsykdommene som gir håp for bedre og mer nøyaktig behandling av kreftpasienter. Man kan også hindre unødvendig behandling og plagene denne gir.

Les mer

NCGC deltar i internasjonal bioinformatikkdugnad

Flere av NCGC-gruppene er involvert i delprosjekter under det Internasjonale Kreftgenomikkonsortium (ICGC), og vår informatikkgruppe, som ledes av Eivind Hovig, har deltatt i en omfattende dugnad sammen med mange av verdens beste bioinformatikkmiljøer for å harmonisere og forbedre analysemetodene for å påvise mutasjoner i kreftsvulster. Arbeidet ble publisert i det velrennomerte tidsskriftet Nature Communications.

Les mer

Vellykket NCGC-symposium på Losby Gods

Alle forskere og stipendiater i NCGC var samlet for å utveksle metoder og resultater under et todagers symposium på Losby Gods i slutten av oktober 2015. Du kan her se temaene som ble presentert og kontaktinformasjon for de ansvarlig forskere. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i samarbeid!

Les mer